Sekcja Wokalna Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie pracuje pod kierunkiem Katarzyny Karolak - Rojewskiej od 1999 roku.
Do sekcji należą dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat.
Praca odbywa sie w grupach od kilku do kilkunastu osób, w zależności od specyfiki pracy z daną grupą (zespołem).
W sekcji wokalnej kształcą się utalentowane dzieci i młodzież, którzy lubią śpiewać i chcą to robić możliwie jak najlepiej.
Podczas zajęć uczą sie prawidłowej emisji głosu, prawidłowego oddychania, ćwiczą dykcję, intonację, poczucie rytmu i wiele innych umiejętności potrzebnych do prawidłowego śpiewania.
Dla uczestników zajęć organizowane są też warsztaty wokalne z wybitnymi pedagogami śpiewu
 ( Grażyna Łobaszewska, Joanna Zagdańska, Magdalena Ptaszyńska, Anna Stępniewska).
Część zajęć sekcji wokalnej odbywa się w Studio Nagrań MDK w Kutnie. Tam wokaliści uczą się pracy
z mikrofonem, śpiewania z odsłuchami podłogowymi i w słuchawkach, tam również mają mozliwość rejestracji swych wykonań.
Członkowie sekcji mają możliwość pracy w zespole, a także solo.
Swoje umiejętnośći prezentują podczas wielu koncertów, przeglądów, konkursów i festiwali.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW