Zespół wokalny OKAY
Zespół OKAY powstał w 2004 roku w Młodzieżowym Domu Kultury
w Kutnie.
W latach 2004 - 2009 zespół występował w składzie:
Aleksandra Chodorowska, 
Anika Koralewska, Paulina Wróblewska, Justyna Koszalska, Aleksandra Rowińska, Zuzanna Stankiewicz.              Od 2009 roku skład zespołu uległ zmianie. Do Oli Chodorowskiej, Pauliny Wróblewskiej i Aniki Koralewskiej  dołączyły Daria Kostrzewska i Daria Jankowska.                                                                                                
 
Od roku 2010 w zespole śpiewają również chłopcy – Michał Dudkowski
i Hubert Smoliński, stąd skład o nazwie OKAY II ( Ola, Anika, Paulina, Michał, Hubert).                                                                                        
Zespół odnosi znaczące sukcesy na festiwalach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (patrz:sukcesy), bierze udział w licznych koncertach, festynach, w obchodach uroczystości miejskich i powiatowych.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW