Wiosenne Spotkania Artystyczne Kutno 2010 - koncert finałowy "Kocham Kino",z którego dochód został przeznaczony na pomoc chorej Kasi Pietrzak 

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW